5/20/2008

Tydligare socialliberalt fokus inom C

Efter de senaste dagarnas intensiva debatt har centerpartiets ståndpunkt i frågan om vård för papperslösa förtydligats avsevärt. Oavsett om vi nu ser en omsvängning eller endast ett förtydligande av riksdagsgruppens ursprungliga ställningstagande så har debatten varit viktig för att tydliggöra vårt socialliberala hållning i denna fråga.

Några inlägg på detta tema finns hos Gustav, Annie , Per och Fredrik. Läs även inläggen på SVT-Opinion, centerpartiet.se och dagens debattartikel på SvD Brännpunkt vilken nog får ses som en eftergift för den massiva kritiken. Låt vara att det förslag som ligger endast slår fast vad som gällt under tidigare S-regeringar och att kommande utredning får ta ställning till debattens huvudfråga om rätten till vård. Det har dock varit viktigt att redan i detta skede tydligt markera behovet av att snarast lösa vårdfrågan och även säkerställa att det finns ett tydligt sociallilberalt individfokus i utredningsdirektiven. Jag tror att den gångna veckans debatt var nödvändig för att driva på detta arbete och att vi nu förhoppningsvis inom en snar framtid kan få ett nytt regelverk på plats, tills dess förlitar jag mig på att våra kloka landstingspolitiker tar sitt ansvar och säkerställer en god tillgång till vård för denna utsatta grupp människor.