5/06/2008

Öppen debatt behövs!

Vi behöver en öppen debatt om invandrings-, migrations- och integrationsfrågor. Därför är Philippe Legrains debattartikel ett välkommet inslag, även om man inte delar alla hans slutsatser så visar han på ett annat perspektiv än det som brukar ange tonen i debatten kring invandringspolitiken. Det är även viktigt att lyfta fram och kritiskt granska alla olika åsikter och argument för att inte underblåsa främlingsfientlighet och rasism genom att undvika att konfrontera och belysa de problem som finns. Mats Bergstrand har intressanta inlägg på detta tema. Det viktiga är att tillåta en öppen debatt kring dessa frågor där varje debattör får utstå en kritisk ganskning. Min personliga ingång i denna fråga är att ökad invandring utgör en stor tillgång för Sverige och hela EU under förutsättning att vi skapar en bättre fungerande integrationsprocess med större fokus på jobb och företagande. Det är även mycket bra att regeringen nu tillsammans med Mp inför arbetskraftsinvandring. Detta gör att det skapas en möjlighet att komma till Sverige för att arbeta och kan även avlasta asylsystemet eftersom det nu skapas en ny möjlighet till att få uppehållstillstånd i Sverige, dvs man är inte längre tvingad att ansöka om asyl eller anhöriginvandring för att kunna få stanna i Sverige.

Det kan i detta sammanhang även poängteras att frihandel och fri rörlighet är ett i många avseenden avsevärt mycket effektivare sätt att gynna utvecklingen i fattiga länder eftersom handel och arbetskraftsmigration fungerar bättre än storskaliga biståndsprojekt. Bistånd bör i första hand vara avsett för akuthjälp. En långsiktig utveckling och ekonomisk tillväxt kan inte skapas på konstgjord väg utan måste växa fram underifrån, här kan då sk. remittances (återsändning av pengar) från personer som arbetar utomlands vara av avgörande betydelse för att bygga upp olika former av småskalig verksamhet på hemorten.

Läs även Johan Hedin och Johan LinanderFramtidsdialogen om öppenhet