5/11/2008

Papperslösa är också människor

Maciej Zaremba är en mycket skarp debattör som går från klarhet till klarhet, vi minns alla hans uppmärksammade reportageserier Den polske rörmokaren och Först kränkt vinner. I dagens DN sätter han fingret på hur vi ser på rätten till vård för personer från andra länder som lever gömda och utan papper i vårt land och vad detta säger om vår människosyn.

Som ordförande och verksamhetsledare inom Röda Korsets Flyktingcenter har jag under ett flertal år arbetat med att informera och skapa opinion kring situationen för dem som lever gömda och utan papper i det svenska samhället. Vid flyktingcentret bedrivs även sedan flera år tillbaka vårdförmedling för papperslösa för att säkerställa tillgången till sjukvård för denna utsatta grupp. Röda Korset har även på central nivå i likhet med FN:s rapportör Paul Hunt tydligt kritiserat både den tidigare och den nuvarande regeringen för sin hållning i denna fråga. Det förslag som nu presenteras verkar på avgörande punkter ligga helt i linje med det förslag migrationsminister Holmberg och en tidigare socialdemokratiska regeringen arbetade med. Enligt min mening vore det bättre om migrationsminister Billström fortsatte den redan påbörjade liberaliseringen och humaniseringen av svensk migrationspolitik istället för att jobba vidare på ett förslag som man ärvt från sin företrädare....

Jag har tidigare i ett flertal inlägg kritiserat regeringens hållning när det gäller inställningen till de människor som idag lever i Sverige utan uppehållstillstånd och även på Stureplanscenters blogg har Johan Hedin uttryckt skarp kritik. Jag hoppas att centerpartiet nu står upp för att värna alla människors lika värde och en gång för alla och förpassar Holmberg/Billström-förslaget till papperskorgen. Ett flertal landsting har redan på eget initiativ börjat diskutera vårdfrågan och även infört riktlinjer för att garantera rätten till sjukvård för dessa utsatta människor. Detta är givetvis ett steg i rätt riktning men varför kan inte regeringen släppa den gamla sossepolitiken och ta ytterligare ett steg i liberal riktning och öppna en möjlighet för att ansöka om uppehållstillsånd för de männisor som idag lever och arbetar i vårt land utan tillgång till samhällets skyddsnät.

Uppdatering: Gustav Andersson (c) som är landstingsråd här i Stockholm har i Dagens Medicin uttalat sitt stöd för att ge vård till papperslösa, heder åt Gustav för detta tydliga ställningstagande.