5/08/2008

Är Sverigedemokraterna rasister?

För dem som känner till partiets historia är svaret givet, för er som vill veta mer finns en kort sammanställning av partiets ursprung på wikipedia 1 och wikipedia 2 samt en redogörelse för partiets splittring och bildandet av Hembygdspartiet/KP. En presentation av en av partiets grundare och första ordförande efter bildandet 1988 finns här.