6/12/2008

Integritetskränkande avlyssning

På uppmaning av bl.a. Bloggen Bent har jag skickat in nedanstående medlemsinitiativ rörande riskerna med integritetskränkande lagstiftning. Jag har även kommenterat FRA-förslaget på Kungsholmscenterns blogg.

__________________

Medlemsinitiativ

Personlig integritet är en mänsklig rättighet

Aldrig tidigare har ett skydd av den personliga integriteten varit så viktigt som det är idag. I en tid av snabb teknologisk utveckling har det blivit viktigare att hitta verktyg för att bedöma hur långt civila och offentliga organ skall ges rätt att samla och behandla information om var och en av oss. Rätten till integritet, yttrandefrihet och rätten att granska det offentliga är grundläggande mänskliga rättigheter.
Ett samhälle byggs på rättigheter och skyldigheter, både för staten men också för medborgaren. En rätt för staten att kontrollera enskilda individer innebär också en skyldighet att hantera de uppgifter man behandlar på ett rättssäkert sätt. Det handlar också om en rätt för den enskilde att veta vilka uppgifter som samlas in. Den personliga integriteten är en mänsklig rättighet som enbart får inskränkas om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.
Det är av stor vikt att beakta de faror som finns mot vårt samhälle, som har många dimensioner och ständigt byter skepnad. För att värja oss mot dessa samhällsfaror, överlåter medborgaren en del av rätten till insamling och behandling av integritetskänslig information till myndigheter. Detta förtroende från den enskildes sida måste dock följas av skyldighet om yttersta försiktighet från myndigheters sida. Det kan handla om små mängder av information om den enskilda människan som tillsammans och efter analys kan leda till kartläggning av beteende och vanor. Därför krävs det ett regelverk som säkerställer den personliga integriteten.
En del av integritetsbegreppet handlar om möjligheten att tillgodogöra sig information från olika källor. En press- och tryckfrihet, liksom yttrandefrihet lägger grunden för aktiva och deltagande medborgare, därför är det viktigt att individen själv får avgöra vilken typ av information och vilka informationskällor som ska ligga till grund för opinionsbildning.
Centerpartiet bör arbeta för ett öppet samhälle och ett stärkt integritetsskydd och ett konkret exempel på hur man kan omvandla detta i praktisk politik är att ta tydlig ställning mot förslaget om ökade möjligheter till integritetskränkande avlyssning.

Mvh
Oscar Fredriksson

_________________

Läs även några ytterlilgare inlägg på samma tema (listan delvis lånad från PL&C): Per Ankersjö, Magnus Andersson, Henrik Sjöholm, Lakes lakonismer, Sanna Rayman, SvD, Liberala Misantropen, Oscar Swartz, Janne Pettersson, Anna Troberg, Stationsvakt, Erik Laakso, Farmor Gun, WitchBitch, Mina Moderata Karameller, Som jag bäddar, Joakim Hörsing, dyslesbisk, brygubben, Kamferdroppar, projO, projO igen, Motpol, Röd Libertarian, Svensson, Drottningsylt, andra sidan, Skalleper, Björn Wadström, Christian Engström, Trottens betraktelser, Enligt min Humla, Anders Mildner, Henrik Alexandersson, HAX igen, Johan Ronström, Humblebee, The Real Mymlan, Isobel text och verkstad, Onsdag, Se till vänster där går en arab, Kost och hälsa, Pophöger, Nihao Kenny, Endemoniada, Esbati, Erik Hultin, Hanna Wagenius, Per Hellqvist, Tommy K Johansson, Caught in the Act, Loci.se, Biology and Politics och det finns många fler...