10/15/2009

Ja till FRA i riksdagen - vi får alla bita i det sura äpplet

Efter gårdagens FRA-beslut kan endast följande konstateras:

Jag är besviken på partiet när det gäller hanteringen av FRA-frågan och det kommer att ta en tid att smälta gårdagens beslut. Felet begicks dock egentligen långt tidigare när man släppte fram detta förslag utan en ordentlig konsekvensanalys och, som jag ser det, i strid med tidigare stämmobeslut och vårt Öppenhetsprogram.

Inte mycket att göra åt detta i dagsläget utan vi får försöka kämpa vidare med övriga frågor – jag är ju bl.a. även mycket engagaerad i miljö-, företagande- och integrationsfrågor och får lägga kraften där istället.

Jag ser dock att vi skadads mycket av FRA-frågan bl.a. här i Stockholm och att det behövs tydliga kandidater till valet 2010 som står upp för integritetsfrågorna, jag räknar med att vara en av dem och har även haft ett meningsutbyte med vår nuvarande ledamot Fredrick Federley i anslutning till detta inlägg på min nya blogg.

/Oscar