10/05/2009

Nystartskontor bättre än Komvux?

Regeringens och näringsdepartementets satsning på nystartskontor lönar sig - fler personer tar nu steget och startar eget. När S satsar på att ytterligare öka antalet utbildningsplatser på Komvux bidrar regeringens satsning på Nystartskontor till nya företag och nya arbetstillfällen. Givetvis behövs både ock eftersom när komvuxkursen är slut så är det ju bra om det finns ett jobb att gå till....

Dagens samhälle