8/31/2009

Centerpartiets ideologiska utveckling

Flera bra inlägg från Hanna, Rickard och Johan om det positiva i att det sker en ideologisk utveckling i Centerpartiet. Kritiken från vänsterhåll kan man nog ta ganska lätt på och snarare beklaga de vänsterpartister som biter sig fast vid utopin om ett socialistiskt drömsamhälle - eftersom all befintlig empiri talar stark emot denna typ av projekt. Sedan får Ohly, Myrdahl och Erik Berg säga vad de vill.

En liberal demokrati med marknadsekonomi är på alla sätt en bättre utgångspunkt för att bygga ett fungerande samhälle än olika former av socialistiska experiment på planekonomisk grund. När det gäller de marknadsekonomiska spelreglerna så är de inte heller nödvändigtvis så att dessa gynnar miljöfientliga och utsugande företag - vilket vänstern gärna vill göra gällande. Snarare är det tvärtom - med en ständigt ökad efterfrågan på produkter och tjänster vilka är producerade med hänsyn till miljön och att man tar ansvar för goda arbetsvillkor etc. så är det de företag som bäst anpassar sig till dessa krav som gynnas.

Denna dynamik kan aldrig uppnås i ett planekonomiskt system utan konkurrens där produktionen är oberoende av vad kunderna efterfrågar. I en marknadsekonomi däremot har vi alla en möjlighet att påverka marknadens utbud genom aktiva val. Ett tydligt exempel på detta finns idag på DN-debatt där vår riksdagsledamot och företrädare i näringsutskottet Per Åsling gör ett utspel i egenskap av styrelseordförande i Milko. Håkan och Anders har redan kommenterat detta.