8/21/2009

Centerpartiet tar sats för tydligare ideologisk debatt

Det är med stor tillfredsställelse som jag nu första veckan på jobbet efter semestern noterar att Centerpartiet i snabb takt kommit med en mängd goda initiativ och utspel för att driva på ett värderingsskifte i svensk politik. Några tydliga ställningstaganden har varit att inte pumpa i skattemedel i ett olönsamt bilföretag, att sänka arbetsgivaravgifterna och öka studiemedlen samt att kommuner inte skall använda skattemedel för att konkurrera med privata företag. Vi behöver en mer ideologisk debatt både i partiet och i den breda samhällsdebatten. Ett flertal goda kommentarer finns hos Johan Hedin, Per Ankersjö, Annie Johanson

Vidare har även Johan Linander ett bra inlägg med kritik mot Stockholmsprogrammet och Fredrick Federley (sic!) bemöter mörkerkrafterna i migrationsdebatten.

Mycket bra av samtliga oavanstående och övriga som nu driver på den ideologiska debatten på centerbloggar.se inför partistyrelsens möte i veckan....

För egen del tycker jag alltjämt att vi måste rannsaka oss själva och vårt agerande kring integritetsfrågorna eftersom dessa frågor är centrala för vår ideologiska trovärdighet och kräver en ordentlig omorientering från tidigare ställnigstagandena från FRA-beslutet och framåt. Men jag ser ändå Johan Linanders inlägg som en liten positiv signal. Kanske har Erik Hultin och Centeruppropet m.fl. lyckats föra in partiet på rätt spår igen.

Vi behöver även finna en tydligt liberalt spår i integrations- och migrationsdebatten och förhoppningsvis kommer Centerpartiets integrationsnätverk att kunna fungera som en katalysator för detta arbete.

Lycka till på kommande partistyrelsemöte - ni har partiets politiska framtid i er hand!