8/28/2009

PS måste lyssna på gräsrötterna!

Johan Hedin har ett bra blogginlägg med rubriken Vad är det för fel på riksorganisationen? som på ett tydligt sätt knyter an till mina tidigare inlägg Samhällskritiken är en del av Centerpartiets själ och Centerpartiet tar sats för tydligare ideologisk debatt. Det finns ett behov av ordentliga organisationsförändringar och en tuffare politisk strategi inför valet 2010 och beslut om detta måste fattas i samband med det pågående partistyrelsemötet. Lyckligtvis så har vi på den regionala nivån runt om i landet ett flertal nya riksdagskandidater som kommer att bidra till tydligare politisk debatt och även ger hopp om en vitalisering av hela partiet. Två goda exempel är bl.a. Erik Hultin och Anders W Jonsson.

I Stockholms stad kommer vi förhoppningsvis att kunna toppa vår riksdagslista med Elisabeth Thand Ringqvist som idag är politiskt sakkunning på Näringsdepartementet och en drivande kraft bakom ett flertal av de goda insatser som vi gjort när det gäller att skapa bättre villkor för företag och arbetet med att minska den statliga byråkratin. Elisabeth är även en stark företrädare för Centerpartiet i Stockholms stad som bl.a. varit tydligt pådrivande i debatten kring en reformerad arbetsrättslagstiftning och slopandet av de nuvarande turordningsreglerna vilka diskriminerar och stänger ute unga arbetssökande och personer med annan etnisk bakgrund.

Uppdatering:
En undersökning från Nordea visar på att det finns över två miljoner väljare som vill bli företagare så här har vi en god bas för Centerpartiet att bygga vidare på!