6/14/2009

Integritetsfokus i Centerpartiets eftervalsanalys

- Sent ska syndaren vakna... och -Vad var det vi sa... är tydliga och tyvärr allt för sanna teman i många eftervalsanalyser, så även i denna.

Ett totalt misslyckat EP-val orsakat av partiets magplask i integritetsfrågor och oförmåga att hålla en tydlig ideologisk linje är nu den bittra sanningen som vi alla måste tugga i oss på alla nivåer inom partiet. En förhoppning är att den eftervalsdebatt som nu redan är i full gång även når partiets ledning och resulterar i nödvändiga organisatoriska förändringar såväl som en utvärdering av hur det kunde gå så fel... I denna process är det dock viktigt att våga släppa in externa professionella bedömare vilka genom intervjuer med fler än den närmaste ledningen även vågar sätta ned foten på eventuella ömma tår och visa svart på vitt vad som inte fungerat och vilka ställningstaganden som orsakat detta misslyckande. Idetta arbete önskar jag lycka till och tror att ju mer man vågar desto mer har man att vinna...kanske redan till 2010 men då krävs det att våga ordentligt!

Två konkreta förslag som ett stöd på vägen i detta arbete kommer här:

1) Att Centerpartiet återigen aktualiserar frågan om införandet av en författningsdomstol och tvingar hela alliansen att driva denna fråga även om Socialdemokraterna inte är med på tåget. Se även Bloggen Bent.

2) Att Centerpartiet säkerställer att Sverige tar fasta på debatten och den juridiska prövningen i Tyskland och vägrar att implementera datalagringsdirektivet med hänvisning till att det strider mot EKMR och svensk grundlag.

Det finns även fler goda synpunkter, analyser och förslag på andra bloggar. Inte minst rörande hur vi skall agera för att komma tillrätta med de lagar som redan röstats igenom och givetvis är det en hedervärd ambition att göra vad man kan för att ställa saker tillrätta och ändra tidigare beslut om man inser att man handlat fel...

Bloggen Bent, Jonny Lundin, Lake, Erik Hultin, Eddie Juhlin, Martin Olsvenne, Per Ankersjö, Mikael Elmlund, Johan Hedin