6/09/2009

Förtroendet för C ökar på Kungsholmen!

I dagens DN analyseras valresultaten i Stockholm och även om man kanske inte skall dra allt för stora växlar på hur utfallet i EP-valet förhåller sig till förtroendet för de lokala politiska företrädarna så bifogar jag gårdagens korta valanalys från Kungsholmscenterns blogg.

Min förhoppning är att mitt eget, Kungsholmsavdelningens och hela Stockholmsdistriktets tydliga agerande i centrala ideologiska frågor kring skyddet för den personliga integriteten och försvaret av grundläggande mänskilga rättigheter har gjort att vi inte straffades av våra väljare på samma sätt som partiet i övrigt. Tvärtom verkar det som om vi vunnit ganska många nya väljare och här är det min förhoppning att det är genom vårt lokala arbete som vi banat väg för denna framgång. Det stora testet blir dock givetvis valet 2010 och jag hoppas att vi fram tills dess även fått med övriga delar av partiet på en mer tydligt ideologisk inriktning.

Några ytterligare "eftervalsblogginlägg" vid sidan av de som länkas nedan är dessa:Kerstin Lundgren, Erik Hultin, Håkan Larsson, Annie, Magnus, Federley, Apelsineld, Lake, Magnus Andersson, Johan Hedin, Johan Ingerö, Erik Laakso samt Jonas Morian om att ett misslyckande skall kallas ett misslyckande...

______________________

Centerpartiet ökade stort på Kungsholmen!

Vid gårdagens val till Europaparlamentet visade Centerpartiet något vikande siffror på nationell nivå. Givetvis är detta tråkigt men givet hanteringen av integritetsfrågorna var detta väntat. Jag vill därför passa på och lyckönska Piratpartiet för sin tydliga linje att värna den personliga integriteten på internet, Folkpartiet för deras odelade JA till Europa och Miljöpartiet för deras skicklighet att kommunicera i miljöfrågor. De är alla värdiga valsegrare med tydligt fokus på helt rätt frågor.

Lokalt på Kungsholmen gick dock valet mycket bra med en ökning från 2,1 % (2004) till 3,6 % (2009) enligt de preliminära siffrorna för hela valkrets 2. Detta innebär en uppgång med hela 1,5 procentenheter, dvs drygt 70 procents ökning!

Nedbrutet på valdistrikt/församlingsnivå visar Kungsholmen 1-11 (Kungsholmens församling) det högsta snittet med 4,1 % vilket givetvis är särskilt roligt för oss som delade valsedlar vid Eiraskolan och Kungsholmens Gymnasium och hade förmånen att träffa några av de ca 400 centerväljare som röstade i dessa båda vallokaler.

Totalt i Stockholm ökade Centerpartiet från 1,8 till 2,8 % vilket givetvis var en framgång och mot bakgrund att siffrorna på riksnivå var något vikande är vi givetvis mycket glada över vi stärker våra siffror både lokalt och regionalt eftersom även Stockholms län kan visa på en uppgång från 2,3 till 3,0 %.

Stort tack till alla som deltagit och lagt ned mycket arbete i valrörelsen och välkomna alla gamla och nya medlemmar som vill engagera sig i det lokala politiska arbetet och förberedelserna inför kommande val!

/Oscar Fredriksson, ordförande Kungsholmscentern

Valmyndighetens hemsida

Bloggar: Abir, Lena, Marie, Håkan Larsson, Leo Pierini, Inger Fredriksson, Staffan Danielsson, Bloggen Bent, Deshir Flankör, Mårtensson, Johan Örjes, Annie, Eddie Juhlin, Fahlstedt, Ankersjö, Johan Hedin, Lena Hjelm, Ingalill Fedriksson, Linander, Erik, Helen, Dexion och Hanna mfl.