6/01/2009

Integritet och invandring

Två korta konstateranden:

1) Centeruppropet och Erik Hultin har nu börjat integritetsmärka C-politiker (se hela listan), tråkigt att det behövs men bra att det görs som en form av liberal kvalitetssäkring. Trycket ökar givetvis på de som inte går med att förklara sitt ställningstagande samtidigt som kraven även ökar på dem som väljer att bli certifierade - förhoppningsvis kommer detta att stärka den stora minoritet (ca en tredjedel av ombuden på stämman nu i maj) som vill ompröva tidigare ställningstaganden rörande FRA, IPRED och ACTA och dessutom hålla en hård linje mot ny integritetskränkande lagstiftning om datalagring etc.

2) Läser i DN att möjligheterna till uppehållstillstånd med stöd av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring har inneburit ökade möjligheter för dem som vill bo och arbeta i Sverige. Det är en tillgång för Sverige att personer från anndra länder vill bosätta sig här och bygga upp ett nytt liv och det är endast genom en ökad öppenhet mot omvärlden som vi kan utvecklas som nation. Alla nationalistiska tankar om behovet av att begränsa vårt samröre med andra länder och stänga våra gränser för invandring bygger i första hand på rädsla och okunskap. Som liberala politiker har vi därför en viktig uppgift att ta sig an arbetet med integrations- och mångfaldsfrågor där vi betonar vikten av ett öppet samhälle och respekten för alla människors lika rätt och värde!

Som gammal eldledare kan konstateras att det är rätt i sida men helt otillräckligt i längd...men förhoppningsvis så kan vi tillsammans gaffla in politiken på rätt spår!

__________________

Några fler bloggar kring Centerpartiet och integritetscertifieringen finns här:Dexion, Johan, Hanna, Erik, Magnus, Per, Staffan, Lake, Stefan, Helen samt Håkan, Abir , Marie och Lena
Fler inlägg finns via Centerbloggar