12/15/2008

Enorma kostnader för datalagring

Dagens artikel i SvD är mycket bra och sätter fingret på varför vi inte bör införa datalagringsdirektivet utan hellre bör ta en anmälan till EU-domstolen och under tiden arbeta tillsammans med övriga medlemsländer för att direktivet ändras.

Eftersom datalagringsdirektivet är Bodströms verk så finns ingen anledning för den nuvarande regeringen att stödja detta. Tvärtom finns alla anledning att mot bakgrund av den tveksamma hanteringen av FRA-frågan nu visa på tydligt ledarskap när det gäller värnandet av den personliga integriteten.

En viktig aspekt vid sidan av integritetsfrågan är dessutom att detta direktiv kommer att innebära avsevärt ökade administrativa kostnader för företag vilket riskerar att försvåra regeringens pågående regelförenklingsarbete.

Införandet av datalagringsdirektivet kommer knappast att innebära något ökat skydd mot organiserad terrorism, eller vad som nu är syftet med direktivet… Vad vi dock kan veta med säkerhet är att datalagringsdirektivet kommer att innebära kostnadsökningar för företagen på runt en miljard!

I slutändan kommer det att bli vi vanliga konsumenter och integritetsförespråkare som får bekosta denna ökade övervakning...ironiskt eller hur...