12/31/2008

Frihetsmanifest för 2009

Under 2009 måste vi som liberaler tydligt stå upp mot de kollektivistiska ideologier som från olika utgångspunkter vill inskränka skyddet för den enskildes fri och rättigheter. Vi måste stå upp för försvaret av den enskilde individens frihet och utmana de ideologiska strömningar som genom sina handlingar och i sin retorik ifrågasätter de grundläggande mänskliga rättighetera och den moderna liberala demokratins grundstenar. Oberoende av om dessa ideologiska mörkerkrafter vilar på socialistisk, kommunistisk eller fascistisk grund. Här rör det sig inte endast om extremgrupper som AFA eller ND utan det finns mer etablerade förespråkare inom såväl V som SD.

Genom Vänsterpartiet har vi idag i Sveriges riksdag ett parti vars ledare uttlat bl.a. följande:

"Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.”
Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press 1983.

”Jag skulle välja Castro före Blair om Castro ställde upp i ett allmänt val, men det problemet är att gör han ju inte.”
Lars Ohly i SVT:s Gomorron Sverige, 30 maj 2006.

Lars Ohly har med full vetskap om dessa uttalanden även dristat sig till följande kommentar:

”Kan ni citera mig eller någon annan vänsterpartist som en enda gång brustit i demokratisk trovärdighet?"
Lars Ohly, Dagens Nyheter 24/2 2000

Detta är givetvis skrämmande och efter höstens bildande av en samlat vänsteralternativ i svensk politik kan denna man komma att bli minister i en svensk regering efter valet 2010!

Dessutom finns en risk att också Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen efter nästa val, eller i varje fall i Europaparlamentet nu under 2009 på grund av det låga valdeltagandet i detta val.

Ett skrämmande framtidscenario är med andra ord att vi i valen 2009 och 2010 kommer att få se två tydligt anti-liberala partier flytta fram positionerna i Europa såväl som i Sverige! Detta kräver en tydlig mobilisering från oss som värnar om den liberala demokratin. Låt 2009 bli en vändpunkt där vi en gång för alla förpassar såväl fascismen som socialismen och kommunismen till sin välförtjänta plats på historiens sophög.

Läs även på samma tema Johan Hedin, Per Ankersjö, Magnus Andersson

Ett steg i denna riktning är att återigen ladda för den debatt om skyddet för den personliga integriteten vilken jag gärna deltar i. Läs även Erik Hultin, Bloggen Bent och Centeruppropet