12/22/2008

Nyårslöfte och kampen mot Sverigedemokraterna

I dagens DN-ledare lyfts frågan om den bristande journalistiska granskningen av Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Jag delar till fullo denna uppfattning och har för egen del under etiketten invandring och tillväxt försökt bidra med en kritisk granskning av SD främlingsfientliga retorik och deras tydligt rasistiska undertoner genom att visa upp en motbild till deras undergångsprofetior.

Vad gäller Piratpartiet så har de en ännu kortare historia än SD men är helt klart ett parti som ändå lyckats etablera sig som en tydlig integritetsförespråkare vilket varit viktigt för att lyfta debatten i dessa frågor. Här kan man säga att båda dessa partier på olika sätt tvingat fram övriga politiska partier till att ta debatten kring integritets och invandringsfrågor. När det gäller SD så kävs en tydlig motvikt i debatten som vågar ta striden med dessa mörkermänninskor. När det gäller Piratpartiet så krävs ett tydligt politiskt alternativ som i både ord och handling står upp för skyddet av den personliga integriteten och den enskilde individens frihet.

Mitt nyårslöfte för 2009 är att på alla de politiska arenor där jag verkar arbeta för att Centerpartiet skall vara det parti som tydlilgast tar debatten med Sverigedemokraterna och även är det parti som tydligast slår vakt om skyddet för den enskilde individens integritet. Jag hoppas att vi är många centerpolitiker runt om i landet som kan enas kring detta nyårslöfte för att på detta sätt lägga grunden för ett framgångsrikt EU-val 2009 och ett fortsatt regeringsinnehav 2010.

God Jul och Gott Nytt År!


PS/Läs även Bloggen Bent som nu gör efterlängtad comeback lagom till jul och Per Ankersjö som håller ställningarna här i Stockholm samt vår kandidat till Europaparlamentet Abir al Sahlani som skriver om SD från Irak....