10/24/2008

Centerpartiet förnyar integrationspolitiken

I dagens DN kan man läsa om ökande negativ attityd till det mångkulturella samhället. Detta är givetvis oroväckande men inte förvånande. Tyvärr så har bl.a. SD valt att i likhet med Ny Demokrati på sin tid profilera sig som ett invandringsfientligt missnöjesparti och det är väl känt att detta kan vara en god strategi att spela på främlingsrädsla och och ett allmänt missnöje med de etablerade politiska systemet för att snabbt skapa en politisk plattform. Här har givetvis alla partier ett ansvar att inte låta SD stå oemotsagda i debatten. Det behövs även en bättre gransking i media av vilket reellt sakinnehåll som ligger bakom den svepande retorik som präglar partiets politiska ställningstaganden. Det bör även poängteras att attityden till det mångkulturella samhället i grunden är positiv hos den absoluta majoriteten. Svensson har därför rätt i sak att undersökningen visar på att de tillfrågade generellt sätt är positiva till mångfald och invandring. Analysen att det är den borgerliga politiken som är problemet verkar dock ganska tunn med tanke på att dagens segregation nog till största delen är ett resultat av en långvarig kollektivistisk socialdemokratisk bidragspolitk där enskilda individer mer eller mindre tvingast in i ett destruktivt bidragsberoende. Alliansregeringen har givetvis lång väg kvar innan man på allvar kan lyckas lösa dagens problem men viljan att ge enskilda individer en större bestämmanderätt över sin egen vardag är tydlig och utgör ett alternativ till den politik som S representerar. En ny integrationspolitik som sätter större fokus på den enskilde individens vilja, behov och möjligheter att vara med och forma det svenska samhället är ett viktig första steg för minskad segregation och ökad delaktighet. Centerpartiets nationella integrationsnätverk en ny och viktig kraft i detta arbete och vi har inlett en förnyelse av den svenska integrationsdebatten där vi även vill diskutera de svåra frågor som allt för länge sopats under mattan och inte lyfts fram till offentlig politisk debatt. Detta är ett viktigt politikområde för att forma framtidens Sverige och vi måste bli bättre på att ta diskussionen i svåra frågor samtidigt som vi även lyfter fram alla de goda exempel som också finns runt om i landet. Läs gärna Integrationsnätverkets pressmeddelande och kommentera direkt här på bloggen.

Pressmeddelande 2008-10-04
Centerpartiets integrationsnätverk


Centerpartiet leder integration

Den 3-4 oktober träffades Centerpartiets integrationsnätverk i Falkenberg för att driva på arbetet med integrationsfrågor inom Centerpartiet.

Integrationsnätverket består av 30 engagerade centerpolitiker med ursprung från 12 olika nationer som nu tagit initiativ till en förnyelse av den politiska debatten i integrationsfrågor där vi även vågar ta tag i de svåra frågorna kring exempelvis bostadssegregation, diskriminering, rasism och hedersförtryck.

Centerpartiets integrationsnätverk har under två dagar arbetat fram ett underlag för fortsatt dialog där två viktiga huvudfrågor är:

- Behovet av en tydligare värdegrund som betonar både de rättigheter och de skyldigheter som är grundläggande i det svenska samhället.

- Större fokus på det gemensamma och ömsesidiga ansvaret för att skapa en fungerande integrationsprocess.

Centerpartiets integrationsnätverk visar att Centerpartiet nu har en möjlighet att ta initiativet i integrationsdebatten. Vi kommer inom nätverket att gå vidare i detta arbete genom att lägga grunden för en lokalt förankrad integrationsdialog kring hur vi gemensamt vill bygga framtiden Sverige.

Centerpartiet är idag ett mångkulturellt parti som har en god möjlighet att förnya den svenska integrationspolitiken genom att ta vara på all den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns både inom och utom partiet.