6/30/2008

Behövs FRA?

Det finns alla anledning att vara kritisk mot alliansregeringens hantering av FRA-frågan och här måste vi som centepartister nu driva på vårt parti inför arbetet med den proposition rörande FRA som skall tas fram under hösten. Inför detta arbete finns också anledning att ställa frågan vad FRA har sysslat med hittills och vad vill vi att de ska göra i framtiden? Kanske verksamheten i sin helhet borde ligga hos någon annan myndighet med bättre insyn och tydligare koppling till brottsbekämpande verksamhet?

Dessa frågor måste vi med gemensamma krafter se till att lyfta inför höstens propositionsarbete. Dessutom måste vi slå vakt om skyddet för den personliga integriteten även i andra frågor som exempelvis övervakningskameror, buggning och användningen av sjukvårdens DNA-register mm. Hur det kan gå annars blir obehagligt tydlig om man läser Bloggen Bents läsvärda inlägg baserat på en verklig händelse...

Vi behöver dra en tydlig gräns mellan vad som kan tillåtas med stöd av säkerhetsmässiga eller brottsbekämpande överväganden och vad som inte kan tillåtas med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten. Här kan det eventuellt finnas anledning att ta fasta på förslaget om ett särskilt grundlagsskydd vilket bl.a. Erik Hultin från Centeruppropet lyfte i dagens "morgonsoffa" i TV4 när han debatterade FRA med Anders Flanking.

Öppenhet och tydlighet kring våra ställningstaganden i dessa frågor är ett måste om vi vill leva upp till de ideologiska ställningstaganden rörande skyddet för den personliga integriteten som vi enades kring vid stämman 2007.

Jag har även skrivit om detta här och här samt på Kungsholmscenterns blogg här och här.

Läs även några aktuella kommentarer hos Erik Hultin, Bloggen Bent, Lake, Dexion, Stureplanscentern, PL&C samt Per Ankersjö som lovat att svara på alla synpunkter personligen vilket varit ett grannlaga arbete. Och då skall man särskilt hålla i minnet att vi inom Stockholmscentern tagit tydligt ställning mot denna typ av inskräningar i den personliga integriteten och alltjämt står fast vid detta!