6/24/2008

Ännu inget svar på mitt medlemsinitiativ...

...men jag väntar givetvis med spänning. Inte minst för att texten är direkt tagen ur vårt stämmobeslut från 2007 och uttrycker därigenom vad som är/borde vara partiets ståndpunkt i frågan om behovet av skydd för den personliga integriteten....

Här finn även länkar till ett tidigare inlägg i denna fråga på Kungsholmscenterns blogg samt inlägg från Per Ankersjö och Stureplanscentern som även länkar till ett flertal andra läsvärda bloggar som exempelvis Bloggen Bent, Henrik Sjöholm, Magnus Andersson, Bernvi, Laszlo, Lake, PL&C, Dexion och Gardebring m.fl.