3/12/2008

Tydligare miljöregler behövs!

Magnus Andersson skriver även idag på DN debatt om behovet av att Centerpartiet tar ett tydligare grepp om miljöfrågorna. Helt rätt för att utveckla och driva på alliansregeringens miljöpolitik som bör bli tydligare och lägga om kursen från den tvång, skatt, förbud och lagstiftningshysteri som präglar vänsteroppositionens olika förslag, nu senast Mona Sahlins utspel om behovet av mer lagstiftning på området. Lösningen är nog istället den omvända att det behövs förre och tydligare regler som är lättare att följa, då ökar även möjligheten att göra rätt. Många och krångliga regler leder sällan till någon vinst för miljön eftersom de kan vara nästa omöjliga att förstå och tillämpa.

Anders Dahlberg beskriver den huvudprincip som bör vara vägledande med orden: Dyrt att smutsa ner, billigt och lätt att vara miljövänlig. Kan det sägas enklare än så?