3/17/2008

Nysatsning på miljöbilar och hybridteknik

Läs artikel i DN samt ytterligare information på hemsidorna för Näringsdepartementet och Miljödepartementet, vilka båda styrs av centerpartister...

Det är dessutom roligt att se att den liberala miljöpolitiken fungerar. Ett exempel på detta är att ekonomiska styrmedel som innebär ökade kostnader för miljöförstöring har effekt, se bl.a. effekterna av den trängselskatt som vi i Stockholmscentern tog tydligt ställning för i valet. Vi kommer alla att behöva anpassa oss till att betala mer för aktiviteter som innebär en negativ miljöpåverkan. Det positiva är dock att miljövänliga alternativ kommer att bli mer konkurrenskraftiga när kostnaderna för miljöförstöring ökar, på detta sätt kan marknadsekonomins drivkrafter användas för driva fram miljövänligare alternativ!

Det verkar som om alliansen med centerpartiet i spetsen börja ta över agendan i miljöpolitiken och driver på för en miljöpolitik som även stödjer tillväxt och nytänkande. Alliansens miljöpolitik skiljer sig därför avsevärt från den bakåtsträvande förbudspolitik som kännetecknar miljövänstern, särskilt de absurda ställningstaganden som vänsterdebattören Andreas Malm framför. Se en analys av detta hos Johan Hedin.