3/25/2008

S tydliga intressegemenskap med SD

I dagens SvD finns en tankeväckande analys som ligger i linje med min tidigare argumentation kring varför S väljer att spela på mer främlingsfientliga tongångar. Det är Alliansen och då i första hand Centerpartiet som måste ta striden med SD eftersom vi har både politiken och den ideologiska styrkan att göra detta! Jag har skrivit ett flertal debattinlägg på detta tema och en längre relativt nyskriven bloggpost finns här. Att S krampaktigt håller fast vid sin kollektivistiska bidragsfundamentalism istället för att genomföra reformer som ger den enskilde individen mer makt över sin egen vardag är även en politik som på många plan sammanfaller med SD:s främlingsfientliga folkhemsromantik. Mer om S bidragsfundamentalism finns här, här, här och här.

Varför inte enklare regler och lägre skatter istället för ökade bidrag?

För såväl S som SD är detta givetvis en fråga om makt. Fria individer som inte har behov av offentliga bidrag får även en större makt över sin egen vardag och detta kommer knappast att gynna dessa partier som inte gärna ser en utveckling mot friare mer ifrågasättande medborgare. Tvärtom när man i sitt innersta en förhoppning om att så långt det går bevara, och gärna ytterligare öka, statens makt över den enskilde individen.

Samt på bl.a. dessa bloggar: Ankersjö, PL&C, Stureplanscentern, Johan Pettersson, Liberala minsantropen, och Erixon m.fl.