3/20/2008

CUF demonstrerar för solidaritet

Solidaritetsbegreppet har under allt för lång tid definerats endast från ett vänsterkollektivistiskt perspektiv och det är mycket välgörande att CUF nu har lanserat en kampanj som även betonar behovet av individuell solidaritet med andra människor utan att fördenskull tvinga in personer i olika kollektiv. Att man nu dessutom lyfter denna fråga genom att demonstrera på 1:a maj kommer nog att vara välgörande för den politiska debatten, inte minst eftersom detta datum de facto är något av en politisk helgdag och därför lämpar sig väl för denna typ av manifestationer.

Lite solidaritet med de personer som idag lever i Sverige utan papper kanske inte skulle skada...särskilt med tanke på att vi genom en mer öppen migrationspolitik mycket väl skulle kunna ge dem en möjlighet att bo och arbeta här istället. Vore inte det en bättre och mer solidarisk lösning eller har vänstern andra planer....