2/19/2008

Oeniga sossar och behovet av SFI-reform

Varför så stark mediakritik mot regeringens SFI-reform? Att oppositionen och olika vänster-bloggar som vanligt spyr sin galla över regeringens politik är ju väntat men var finns den sakliga reflektionen över att regeringen faktiskt reformerar ett dåligt fungerande system. Dick Erixon och SvD:s ledarsida skriver bra om detta och för egen del vill jag endast konstatera att de som är vinnarna av dessa reformer faktiskt är SFI-elever och SFI-lärare som nu äntligen har en regering som bryr sig om att undervisningen verkligen fungerar och ger resultat. SFI är viktigt för en fungerande integrationsprocess och varför inte tillåta konkurrens med friskolor även inom detta område för att förbättra kvaliten och öka valfriheten eftersom olika elever behöver olika former av stöd och inriktning på undervisningen. Det behövs dessutom större möjligheter att kombinera språkundervisning och arbetspraktik eftersom detta är det bästa sättet att både stimulera språkinlärningen och skapa kontakter på arbetsmarknaden.

Jag noterar dessutom att den S-fasaden så smått börjat krackelera, och då inte bara med främlingsfientliga utspel Johansson och Reepalu, utan även att Carin Jämtin vill sänka bolagsskatten och att Per Kågesson kritiserar Sahlin/Östros kritik av vårdnadsbidraget....detta bådar gott för valet 2010...