2/12/2008

Företagsamma invandrare stärker svensk tillväxt!

Genom att öka möjligheterna för mindre aktörer att delta i offentliga upphandlingar gynnas det svenska småföretagandet, det är bra. Att dessutom många småföretag startas och drivs av personer med invandrarbakgrund är någonting som sällan hörs i debatten. Idag finns en intressant artikel på detta ämne på Upphandling 24 och Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har även ett flertal intressanta rapporter om Invandrares företagande samt om kopplingen mellan Integration, mångfald och tillväxt.

När det gäller integrationsfrågorna så behövs fler och tydligare initiativ från såväl tjänstemän som politiker på alla nivåer men det räcker inte utan vi bär alla ett ansvar för att utveckla Sverige till ett öppet samhälle med både ramar och kramar, dvs att vi tydliggör vilka lagar och regler som gäller i det svenska samhället och även har en öppen attityd gentemot personer från andra länder och deras erfarenheter. En god förebild kan vara Yonathan Sebhatu som DN skriver om idag. Det är viktigt för en fungerande interationsprocess att det finns en politisk vilja att ge förutsättningar för människor att arbeta och utvecklas samtidigt som man tydliggör vilka värderingar och regelverk som är styrande i det svenska samhället. Att ställa krav innebär att man bryr sig och detta gäller i den egna familjen såväl som i skolan och i samhället i stort.