2/10/2008

Invandringen stärker välfärden i Sverige

Med anledning av dagens artiklar i DN, Sydsvenskan 1 och 2 samt SvD finns anledning att återigen kritisera den svenska migrationspolitikens felaktiga fokus (vilket jag tidigare bloggat om här och här). Det kan även finnas anledning att kritisera dagens asylprövning vilket jag tidigare gjort i detta debattinlägg.

I den pågående debatten kring försörjningskrav är det även viktigt att betona att detta inte gäller för flyktingar. Även Röda Korset kan acceptera försörjningskrav som ett sätt att underlätta integrationen men uttrycker viss oro för att utformningen kan bli för restriktiv, en oro som jag givetvis delar. Det är dock en viktig princip att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning, och detta skall givetvis gälla lika för alla. Givetvis kan vi alla under längre eller kortare perioder av våra liv vara i behov av samhällets stöd som exempelvis traumatiserade flyktingar, barn som skilts från sina föräldrar, personer som drabbas av sjukdom eller personer med funktionshinder. Det är därför viktigt med ett stabilt socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att alla behövs och att alla kan göra en insats och ju fler som kommer i arbete desto stabilare blir det sociala skyddsnätet för dem som är i behov av stöd.

Invandringen utgör en fantastisk möjlighet för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Att personer från andra länder genom utbildning, anställning eller eget företagande är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden är i grunden positivt och vi borde därför välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige vilket jag även tidigare skrivit om i Dagens Samhälle samt i min krönika på Politikerbloggen

Här finns även anledning att betona behovet av politisk handling för att skapa en bättre fungerande integrationsprocess med fokus på egenförsörjning vilket jag skrivit om i inläggen nedan:

(S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken
Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt
Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!
Invandringen är en tillgång!
Håll inte fast vid den gamla regeringens politik!
Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige!
Behöver Sverige världen?