8/21/2008

Änligen en kursändring om FRA!

Vi är inte hemma än i denna fråga och mycket debatt återstår både utom och inom partiet men dagens utspel från en enig riksdagsgrupp visar ändå på att man lyssnat på den interna kritiken och är beredd att delvis ompröva tidigare beslut. Detta är givetvis mycket glädjande. Centerpartiet har nu en stor möjlighet att bli det parti som både visar att man har en förståelse för behovet av signalspaning samtidigt som vi aktivt tar ställning mot integritetskränkande massavlyssning. Centerpartiet har kommit en god bit på väg i sitt interna arbete i denna fråga och vi kan nu bli en välkommen röst i den allmänna debatten där vi visar på lösningar istället för att endast måla in oss i det ena eller andra hörnet och ge efter för allt för förenklade problembeskrivningar i jakt på att plocka politiska poäng. Denna fråga är viktigare än så och kräver en mer nyanserad debatt där vi fokuserar på vad som är tekniskt möjligt, vilken typ av signalspaning/underrättelseverksamhet som krävs för att skydda svenska intressen och hur vi bäst garanterar skyddet för den personliga integriteten. Här finns många frågor som behöver analyseras ytterligare och jag hoppas att Centerpartiet kan vara ledande i denna process. Personligen kommer jag särskilt att slå vakt om just integritetsskyddet där Centerpariets stämmobeslut och öppenhetsmanifestet samt partiets tydliga ställningstagande för införandet av en författningsdomstol är mina huvudsakliga utgångspunkter i diskussionen.

Läs mer om dagen utspel i DN, SvD

Uppdatering läs även gärna följande inlägg som lyfter några olika perspektiv väl värda att beakta: SvD-artikel, Per Ankersjö, Erik Hultin, Magnus Andersson, HAX, Stefan Tornberg, Helen Törnqvist och Mårten Schultz

Läs även; DN, Liberala Misantropen och Fritänk samt nu senast dessutom några ytterligare bra kommentarer från Dexion, Gustav Andersson och en skiss över förslaget hos Erik Hultin.

Och så även ett uttalande på Centerpartiets hemsida samt en uppdaterad inbudan inför kommande hearing.