12/06/2010

SvD värnar friheten - medan politikerna plaskar vidare

Bra av Svenska Dagbladet att ta sig an att driva de liberala frihetsfrågorna i den svenska debatten - läs gärna redaktionschefens blogg om Wikileaks-publiceringen samt SvD:s tema om yttrandefrihet och Whistleblowers. Vi behöver mer av detta i debatten - och gärna mindre av den politiska pajkastning som Morgan Johansson (S) ägnar sig åt när han (mot bättre vetande?) tar i med brösttoner mot Beatrice Ask som har samma tveksamma hållning i rättighetsfrågor som tidigare S-regeringar...

Vi behöver tömma ut vattnet i den politiska ankdamen och på allvar börja tala om hur vi kan säkerställa ett effektivt skydd för grundläggande fri- och rättigheter i en tid så fokuserad på övervakning och terrorbekämpning. Här fyller SvD:s rapportering en viktig funktion och vi kan bara hoppas att diskussionen även sprider sig till våra folkvalda politiker i riksdagen - men det kanske är att hoppas för mycket...