12/13/2010

Frihet ger trygghet

Nu äntligen börjar vi få en riktig debatt om vikten av att värna vår yttrandefrihet. Ett tydligt exempel på att det i vissa fall kan vara farligt att säga sin mening är det faktum att den norska nobelkommittén inte kunnat upprätta någon kontakt med årets fredspristagare kinesen Liu Xiaobo och att hans stol därför stod tom vid prisutdelningen i Oslo. Hans debattartikel på DN fonns dock här – ”Kampen för det fria ordet lever på nätet”.

Mot bakgrund av de bombdåd som inträffade i helgen är det viktigt att hålla huvudet kallt och fokusera på den relevanta frågan hur vi hindrar denna typ av våldsdåd - att obetingat ta dessa händels till intäkt för att ytterligre öka övervakningen och inskränkningarna i vår yttrandefrihet är ett farligt vågspel som för oss i riktning mot det syn på yttrandefrihet som är förhärskande i Kina, Iran och Egypten där enskilda medborgare, författare, journalister och bloggare lever under ständig övervakning.

Vi måste därför tillåta oss att stanna upp och agera rationellt - detta är nu viktigare än någonsin för att undvika en spiral av verkningslösa åtgärder som endast innebär en nedmontering av våra grundläggande rättigheter utan att det ökar vårt skydd mot extremism och våldsdåd.

Är massövervakning en effektiv användning av tid och resurser (skattemedel) eller kan man nå bättre resultat om man satsar pengarna på andra insatser. Det finns såvitt ja vet inte något tillförlitligt stöd för att massövervakning är en metod som fungerar för att motverka terrorism och grov brottslighet – vilket oftast anförs som argument. Tvärtom kommer de grupper som har terrorism, narkotikasmuggling, barnpornografi eller människohandel etc. på sin agenda med stor sannolikhet att anpassa sina kommunikationsmönster för att undgå upptäckt och massövervakningen kommer inte att fylla sin uppgift gentemot dessa grupper.

Från riksdagens sida har man dock under lång tid undvikit att ta sitt politiska ansvar och inte närmare granskat argumenten - viket man kanske borde vara med tanke på tidigare erfarneheter av hur regeringen missbrukat sin maktställning. Statsvetaren Henrik Oscarsson är också mycket tydlig på sin blogg och på Second Opinion när han redogör för den svenska övervakningshistorien som ett varnande exempel.

I mina tidigare integritetsanföranden har jag lyft ett antal viktiga frågeställningar och varnat för att vi är inne på en farlig väg. Denna väg är nu dubbelt farlig eftersom vi tillåter en nedmontering av skyddet för våra grundläggande rättigheter i syfte att skydda oss mot olika hotbilder utan att det finns något stöd för att dessa åtgärder är särskilt effektiva.

Detta är en typiskt politisk överreaktion där man vill visa handlingskraft och säljer ut grundläggande värderingar för att skapa en illusion av handlingskraft och säkerställande av trygghet. Paradoxalt nog kommer riskerar då dessa åtgärder att få motsatt effekt eftersom vi genom att statsa tid och kraft på åtgärder som inte i realiteten bidrar till att öka vår trygghet - endast urholkar vår våra rättigheter och gör oss mer otrygga.

Om all den tid och de reurser som nu satsas på olika former av massövervakning istället satsats på riktade insatser för att hindra och störa terrordåd och grov organiserad brottslighet hade vi sannolikt varit mer trygga än vi är idag och helgens händelser kanske aldrig hade inträffat utan avslöjats i ett tidigare skede. Kort sagt hade vi med en anna prioritering av resurserna kunnat vara avsevärt mer trygga än idag - och det med skyddet för våra rättigheter intakt vilket är en trygghet i sig.

Från mitt perspektiv är individens frihet - och då inte minst manifesterad genom yttrandefrihet, rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten - en förutsättning för att också känna trygghet. Detta är också en av grundteserna bakom John Lockes Two Treatises of Government som utgör en hörnsten när det gäller den moderna liberala statens framväxt.

Mot detta perspektiv står den filosofiska tankegången som bl.a. Thomas Hobbes förespråkade och som fokuserade på behovet av en mäktig stat med oinskränkt makt där den enskilde individens frihet inskränks just i syfte att skapa trygghet - ett resonemang som idag tyvärr tycks få allt fler anhängare även bland våra folkvalda politiker. Men sitter man på makten så kan det kanske vara frestande att öka den lite ytterligare på bekostnad av medborgarnas frihet...

Några inlägg med anledning av helgens händelser finns här:

Från SvD: Ledare av PJ Anders Linder,
Måste ha hänt efter gymnasiet”. Skolans bild av misstänkte självmordsbombaren Taimour Abdulwahab.
Säpo höll presskonferens om självmordsbombaren. ”Verkar ha varit välplanerat”.
Butiksägare kritisk till polisen. ”Det är en skam, det här är ju hett bevismaterial.”
Verkade mannen ensam? Säpo uppger sig vara "så gott som säkra" på mannens identitet.
”Det var vår broder”. Islamistisk webbsida har publicerat ett foto av den misstänkte självmordsbombaren.
28-åringen ska ha uttryckt radikala åsikter på nätet.
New York Times, BBC, al-Jazira och CNN. Stor uppmärksamhet världen över.
Man sprängde sig själv till döds – mitt i centrala Stockholm.
Två explosioner utlöstes – i city mitt under julruschen.
DETTA HAR HÄNT Man sprängde sig – mitt under julruschen Två explosioner inträffade i city i lördags.

Länkar via DN:
Polisen om sprängdåden.
”Svårt förstå att det är han”
Tvetydig bild av Taimour Abdulwahab. Spelade basket och levde ett vanligt liv i Tranås.
Husrannsakan i Luton i natt
Brittisk polis utreder 28-åringen. Brittiska regeringskansliet bekräftar att myndigheter i Storbritannien undersöker den man som ägde bilen.
28-åringen skickade hotmejlen. Mejlade innan explosionerna.
”Nu är det dags att slå till, vänta inte längre.” Läs hotbrevet.
Carl Bildt om kritiken mot twittrandet: En pseudodebatt med stort P.
Magnus Ranstorp, terroristexpert och professor vid Försvarshögskolan i Stockholm, svarade på frågor. Läs chatten här.
English summary. Employee warned of attacks hours before the bombing.
Se webb-tv: Statsminister Fredrik Reinfeldt uppmanar alla till lugn.
Försvarsanställd varnade om dåd timmar före attentatet
Nu utreder Säpo varningen. Försvaret nekar till att en anställd varnat en bekant om att något allvarligt skulle kunna hända på Drottninggatan.
Tidigare självmordsattacker. Lördagens självmordsaktion är den första i Sverige, men inte den första av en svensk medborgare.
Extra poliser på Stockholms gator. Polisen ökar sin närvaro.
Se webb-tv. Här exploderade bomberna i Stockholm.
”Vi hade änglavakt”. Terror- experten Magnus Norell om dådet.
Se grafik och bilder: Här inträffade explosionerna i city.


Några samlade inlägg som betonar vikten av att värna yttrandefriheten.
Via Markus ”Lake” Berglund som samlat många intressanta länkar vilka även finns hos Piratpartiets MEP Christian Engström

Mymlan i Metro – Bara en diktatur kan förbjuda Wikileaks
Medievärlden – Obegripligt att journalister vill tysta Wikileaks
Publicistklubben – Det fria ordet behöver läckor
Journalistförbundet fördömer försöken att tysta Wikileaks
Sagor från livbåten – Kampen om WikiLeaks är kampen om vår demokrati
Polisstaten – CableGate
Pezter - Vi behöver Wikileaks samt Wikileaks = Demokrati
Henrik Alexandersson – Wikileaks är ett demokrativerktyg samt Demokratisk kärnröta
Ola Berg – Vem som ska skärskåda vem
COPYRIOT – Wikileaks drivkraft: fundamentalistisk journalism
Henrik Tornberg – Wikileaks öde hänger ihop med pressfrihetens framtid

Sveriges Radio P1 har många bra inslag:
Medierna,
P1 Morgon – krönika, debatt,
Studio Ett – debatt, hackarna/crackarna,
Godmorgon världen,
Ekot.

Magnus Kolsjö – I Kina känner ingen till Wikileaks
Blogge – Konsekvenser av Wikileaks samt Assange måste skyddas från Sverige
Joakim Jardenberg – Om Wikileaks och hotet mot vårt fria internet
Micco på Mindpark – Tredje världskriget, eller en storm i ett vattenglas?
Jens O – Vem är förvånad över Sveriges agerande
Hans Engnell – Rädslans politik
Magnus Andersson – Om Wikileaks
Carl Schlyter på Politikerbloggen – “Företag tar sig rätten att agera åklagare och polis”

Aftonbladet har flera vassa krönikor:Peter Kadhammar, Wolfgang Hansson, Eva Franchell, debatt av Marcin de Kaminski.
Marcin de Kaminski skriver också på Svt Debatt – Bra att regeringar försöker stänga ner Wikileaks
Zac har hittat ett lysande citat av Hillary Clinton – Wikileaks åker upp och ner…

Svenska Dagbladet har tagit in många debattartiklar. Bland annat av:Statsvetaren Hans Agné, Karl Sigfrid (M) och Mary X Jensen samt IT-experten Per Ström.

Dagens Nyheter publicerar istället en hel del skrivet av egna journalister:Ola Larsmo ställer frågan – Hur ska vi kunna kritisera bristen på yttrandefrihet i Kina eller Iran om vi inte försvarar Wikileaks?
Fredrik Strage – Wikileaks är alltså farligare än Ku Klux Klan

Läs även bra inlägg av C-bloggarna Per Ankersjö, Magnus Andersson och Johan Hedin