11/30/2010

Whistleblowers viktiga för demokratin

Bradley Mannings agerande är ett tydligt exempel på hur enskilda individer kan och bör protestera mot rättsövergrepp - och hur man från statligt håll kan vara beredd att gå mycket långt för undvika att få sin smutsiga byk uthängd i offentligheten. Återigen ett tydligt exempel på att vi behöver starkt skydd för Whistleblowers som väljer att använda sin yttrandefrihet som vapen mot en korrupt statsapparat. Det finns därför all anledning att motsätta sig ytterligare statlig övervakning och avlyssning av enskilda både för att värna den enskildes privatliv och för att värna yttrandefriheten - en levande demokrati kräver ett levande samtal där enskilda inte straffas för att de avslöjar missförhållanden. Detta är inte minst viktigt för att hindra framväxten av en totalitär stat som kräver absolut makt över allt informationsflöde. Statens uppgift borde vara att skydda medborgarnas fri- och rättigheter. En stat som använder sin makt för att skrämma fria individer till tystnad är ett steg närmare despoti.

Läs även SvD och besök Bradley Mannings support network

SvD skriver även om behovet av ökat skydd för Whistleblowers