10/15/2010

Ökat skydd för Whistleblowers är nödvändigt

Claes Sandgen skriver idag i SvD om Whistleblowers.

Jag har tidigare skrivit på samma tema med anledning av Sveriges Radios nya policy för sociala medier, jag skrev då bl.a. att:

Ett starkare skydd för yttrandefriheten kan i många fall vara viktigt för att komma tillrätta med olika missförhållanden oavsett om det gäller diskriminering, trakasserier, korruption, miljöfarliga utsläpp eller rättssäkerhetsbrister e.t.c. Att en anställd agerar för att väcka uppmärksamhet åt denna typ av missförhållanden kallas internationellt för ”Whistleblowing”.

För att skydda Whistleblowers och underlätta att oegentligheter uppmärksammas har man i exempelvis Storbritannien en särskild lag Public Interests Disclosure Act. Jag har skrivit några uppsatser med anknytning till denna fråga och anser själv att det vore bra om vi Sverige kunde införa en lagstiftning liknande den brittiska för att skydda Whistleblowers och då även ta tillfället att stärka yttradefriheten i sociala medier – för vad är egentligen skillnaden ur ett yttrandefrihetsperspektiv mellan att tipsa en journalist, att tipsa en bloggare eller att skriva ett eget inlägg eller kommentar?


______________________

Läs även Mina moderata karameller som skriver om varför Whistleblowers behövs men också vilka konsekvenserna kan bli för den enskilde.