10/05/2008

Integrationsfrågor och allianssamarbete

Hemkommen från en integrationskonferens i Falkenberg där 30 engagerade centerpartistiska lokalpolitiker med ursprung från 12 olika nationer träffades för att driva på en förnyelse av den svenska integrationspolitiken läser jag med glädje på DN-debatt att alliansregeringen nu äntligen går i ordentligt svaromål mot vänsteroppositionen och ställer krav på besked om vilken politik oppositionen egentligen vill driva? Mycket bra för vad finns det egentligen för alternativ i den andra ringhörnan...

Om alliansregeringen nu även kan ta intryck av de växande kraven på en grundligt reformerad integrationspolitik tror jag att vi kan börja blicka framåt mot alliansseger även 2010 och 2014 vilket skulle vara mycket välkommet för att en gång för alla bryta den socialdemokratiska dominansen i svensk politik. Integrationsfrågorna är ett tydligt exempel på ett politikområde som bär socialdemokratins signum och vi måste nu ta krafttag för att bryta denna destruktiva politik för att bättre ta tillvara den tillgång som det mångkulturella samhället innebär!

Mer rapportering från Centerpartiets integrationsnätverk och vår Integrations och mångfaldskonferens kommer inom kort.