4/04/2008

C visar på alternativ till S och SD

Idag presenterade Centerpartiet ett program för en bättre integrationsprocess med fokus på egenförsörjning som innebär ett tydligare fokus på att ta tillvara den enskilde individens vilja och drivkraft. Jag har tidigare gjort ett flertal inlägg på detta tema och kan nu konstatera att Centerpartiet nu tagit iniativet i dessa frågor och visar på en alternativ till den destruktiva politik som S och SD företräder.

Uppdatering: Läs om samarbetet mellan S, V och SD i Kalmar som även refereras i lokalpressen.