11/24/2009

Liberaler, miljövänster - eller bara vänster?

Senaste inlägget på min nya blogg om MP:s liberalism...

Mot bakgrund av tidigare debattinlägg i bl.a. Expressen kring vad som är en effektiv miljöpolitik finns anledning att återigen granska vad MP egentligen har för ideologisk agenda - inte minst inom miljöpolitiken. Min och Centerpartiets inställning är att det behövs en marknad med tydliga spelregler som gynnar en miljömässigt hållbar tillväxt. Att använda marknadsekonomiska styrmedel är avsevärt mycket mer effektivt än straff, förbud och tvång vilket är de teman som genomsyrar Miljöpartiets hållning i miljöfrågor. Miljöpartiets tillväxtfientliga hållning är inte bara kontraproduktiv utan dessutom farlig då den riskerar försena och hindra den miljöteknikutveckling som är helt nödvändig för att möta dagens, och även morgondagens, globala miljöproblem.

Ur arkiven har jag plockat fram detta inlägg från september 2007 där Kungsholmscentern polemiserar med den Thomas Östros planekonomiska tvångsretorik som nu även verkar vara miljöpartiets ingång i miljöfrågorna - mer vänster än miljö således och inte ens i närheten av liberalt...

Läs även Karl Malmqvist, Per Ankersjö, PL&C, Federley, Elkers, SvD:s ledarblogg, Johan Norberg, Michael Arthursson